Koji sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni u skladištu s policama za palete?

U radnom okruženju vrebaju sve vrste opasnosti: kemijske i mehaničke opasnosti, električna struja, štetno zračenje, štetne tvari, buka, opasnost od požara i eksplozije, vibracije, opasnosti pri kretanju na poslu i slično. Sva trgovačka društva i tvornice dužne su određenim utvrđenim zakonskim propisima primjenjivati sigurnosne znakove za sprečavanje određenih opasnosti. Ovisno o vrsti skladišta i uskladištene robe i korištenoj radnoj opremi, priložene su neke od osnovnih sigurnosnih oznaka:

1. Znakovi upozorenja:

- opasnost od plutajućih tereta

- opasnost od pada s velike nadmorske visine

- opasnost od vozila unutarnjeg prijevoza

- opasnost od urušavanja

- rizik od strujnog udara

2. Znakovi zabrane:

- Nemojte stajati ispod visećeg tereta!

- Nemojte se zaustavljati u operativnom području stroja!

- Ograničenje brzine do 10 km/h!

- Nemojte stajati ispod vilice!

- Zabranjeno je dizati ili prevoziti ljude!

- Zabranjen je pristup neovlaštenim osobama!

- Zabranjeno pušenje!

3. Znakovi obveze:

- Zaštita glave obvezna!

- Obvezna uporaba sigurnosnih cipela!

- Obvezna uporaba zaštitne opreme tijekom rada!

4. Znakovi evakuacije:

- Izlaz

- Smjer evakuacije

- Sabirno mjesto

5. Znakovi za aparate za gašenje požara i hidrante, znakovi opasnosti za zapaljive materijale (ako se skladište), znakovi opasnosti od požara (ovisno o uskladištenim dobrima), plan evakuacije i spašavanja, znak prve pomoći itd...