Sigurnosni znakovi i sigurnosne upute obveza su poslodavca

Jedno od posebnih pravila za sigurnost na radu ukazuje i na obvezu postavljanja sigurnosnih znakova i sigurnosnih uputa na radnom mjestu. Standardi i propisi reguliraju sustav sigurnosnih oznaka i sigurnosnih uputa. Svrha je opremanja sigurnosnim znakovima i sigurnosnim uputama stalno upozoravanje i informiranje zaposlenika o mogućim opasnostima i oštećenjima, upućivanje na rad na siguran način, a time i izbjegavanje nesreća i ozljeda te profesionalnih bolesti. Precizna analiza profesionalnog okruženja i cijelog radnog procesa radi utvrđivanja opasnosti i mogućeg prekomjernog napora trebala bi biti osnova za metodu utvrđivanja potrebnih sigurnosnih znakova i sigurnosnih uputa za određenog poslodavca. Iz tog razloga ovaj postupak zahtijeva profesionalni pristup i preciznu metodu modeliranja posebnog studija za opremanje radnog mjesta sigurnosnim oznakama i sigurnosnim uputama. Najveći je problem sigurnosti na radu nepotpuno označavanje područja rada i instalacije sigurnosnim znakovima i sigurnosnim uputama, koje obavještavaju djelatnike o opasnostima i mogućim oštećenjima. Problem se može otkloniti provođenjem stručne studije o označavanju instalacije sigurnosnim znakovima i sigurnosnim uputama, a zatim potpunim označavanjem radnog mjesta svim sigurnosnim znakovima i sigurnosnim uputama za stvaranje sigurnog i ugodnog radnog okruženja. Od ožujka 2013. postoje u području označavanja sigurnosnim znakovima jedinstvena pravila i propisi za zdravlje i sigurnost na radu na međunarodnoj razini. Nove sigurnosne oznake s jasnim piktogramima prema DIN EN ISO 7010 koriste se diljem Europe. Treba naglasiti da ti propisi dovode do više razine sigurnosti i bolje organizacije u tvrtki ali i u svakodnevnom životu. Svaki poslodavac dužan je, bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavlja, osigurati temeljito označavanje s pomoću sigurnosnih oznaka kako bi se podigla razina zdravlja i sigurnosti na radu. Ovi sigurnosni znakovi pružaju tragove i informacije zaposlenicima u radnom okruženju. Ukazuju na ispravno ponašanje tijekom rada i upozoravaju na moguće opasnosti ili moguću štetu. Prilikom označavanja treba uzeti u obzir nekoliko postulata: oznake trebaju biti nedvosmislene i treba ih pričvrstiti na vidljivo mjesto te objasniti kako se zaštitnim mjerama može spriječiti razne opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika. Osim toga, sigurnosne oznake moraju se izraditi od takvih tvari i materijala da su otporne na štetne utjecaje okoline i da su trajno vidljive. Boje sigurnosnih oznaka također su uključene u propise. Riječ je o takozvanim reprezentativnim srednjim bojama, tj. bojama koje su jasno vidljive čak i u nepovoljnim uvjetima osvjetljenja, čak i iz daljine. Dakle, važno je da se lako razlikuju.